عاشقانه زیبا

به سلامتی:
کسیکه باخت تا رفیقش برنده بشه،
به غرور عقرب که به خواری تن نمیده،
به رودخونه که میره و پشت سرش رونگاه نمیکنه،
بصداقت سیم خاردار که پشت ورو نداره،
بکسیکه بیکسه ولی ناکس نیست، به وفای دریاکه ماهی مرده رو ازآب بیرون نمیندازه.

دلم یه رمان میخواد که اولش من و تو باشیم،
آخرش ما...

معذرت میخواهم فیثاغورس
مادر من سخت ترین معادلات است
معذرت میخوام نیوتن راز جاذبه مادر من است
معذرت میخواهم ادیسون
چرا که مادر من اولین چراغ زندگی من است
معذرت میخواهم افلاطون
زیرا برای من قلب مادرم شهر فاضله است...

من بودم و دل بود تو بودی و هوس
تورفتی و من ماندم ودل ماندوقفس
همراز

اشک در چشمان من طوفان غم دارد ولی
خنده بر لب میزنم تا کس نداد راز من...

تمام شعرهای عاشقانه جهان
شبیه تواند!
تو اما،
پشت استعاره ای ایستاده ای
که به ذهن هیچ شاعری
نخواهد رسید...

پیشانی ام
چسبیدن به سینه ات را می خواهم....
و چشمهایم
خیس کردن پیراهنت را....
عجب بغض پر توقعی دارم....

مخاطبهای امروزی رو هرچی بیشتر خاص کنی؛
بی خاصیت تر میشن...

دست و بالم از حرف خالیست
هرچه هست تویی
و تو
حرف نداری.

/ 0 نظر / 16 بازدید