اس ام اس

وقتی پسرای امروزی به جنگ برن:
ﻣﺎنی ﺍﻭﻥ ﻃﺮﻓﻮ ﺑﻤﺐ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﮐﻦ
نهههههه ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﻣﺦ ﺧﻮﺍﻫﺮﺷﻮ ﺑﺰﻧﻢ
نیما ﺗﻔﻨﮓ ﭘﺮ ﮐﻦ
ﻣﮕﻪ نمیبینی ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﻣﻮ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻴﮑﻨﻢ
ﻓﺮﺷﺎﺩ ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻳﻢ ﺧﻂ ﻣﻘﺪﻡ
ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺿﺪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻭ ﮊﻝ ﻣﻮﻡ ﺗﻤﻮﻡ
ﺷﺪﻩ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ ﺑﻴﺎﻡ.

دیروز تو بازار مامانمو گم کردم شالمو در اوردم با رژم روش نوشتم ماماااان! هیچی دیگه مامورای محترم گشت ارشاد گرفتنم بردن ادبم کردن. اخه صداوسیما کار یاد میدی به جوونای مردم!!!!!!

ه سریام هستن جدیدایادگرفتن یه متنایی میذارن آدم وسوسه شه بره متناشونوبخونه!!!
بریدازخدابترسید.......
۷۰۰-۸۰۰تالایک ارزششونداره...!!

آیامیدانیدکوکا کولا. در. اصل سبزرنگ است آیامیدانیدک هرگزنمیتوانیدباحبس نفستان خودکشی کنیدآیامیدانیدمحال است. آرنج دستتان رابلیسید. آیامیدانیدخوک ها. به دلیل فیزیک بدنی قادربه دیدن آسمان نیستند!

تاحالاماکارونی پرچرب باسس قرمز خرسی خوردی؟ چشت روزبدنبینه، من خوردم ۲۴ساعت تو دستشویی بودم.

احتمال رسیدن کسی که بااراده به سوی ستاره ای می تازدبیشترازکسی است که باتردیدبه سوی خانه قدم برمیدارد. آنتونی رابینز

/ 0 نظر / 17 بازدید